Makyavel olarak bildiğimiz 1469 ve 1527 yılları arasında yaşayan Floransalı düşünür Niccolò di Bernado dei Machiavelli Rönesans hareketinin önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilir. Machiavelli, kamu yönetimi alanında en bilinen eseri olan “Prens” adlı kitabında ideal devlet arayışı yerine devletin varlığını sürdürebilmesi için dinsel ve etik her türlü kaygıyı bir […]