Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ERHAN

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ERHAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümünde görev yapmaktadır.