Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. İsa İpçioğlu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon ABD öğretim üyesidir.