Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olup alanında çok sayıda akademik çalışmanın yanı sıra köşe yazıları ile radyo ve televizyon programları bulunmaktadır.