Prof. Dr. Adem EFE

Prof. Dr. Adem EFE, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.