Mutluluk, bütün insanların gerçekleştirmek istedikleri bir durumdur. Herkes, mutlu olmak ister. Mutlu olmayı neredeyse bütün insanlar istemesine rağmen, mutluluğu gerçekleştiren insanların sayısı ise çok azdır. Mutluluk durumu, genelde tek boyutlu olarak anlaşılmaktadır. Çoğu zaman mutluluk, psikolojik açıdan anlaşılmaktadır. İnsanların tatmin olmak bilmeyen arzularının, isteklerinin ve hırslarının, insanları mutsuzluk olarak nitelenebilecek […]

İNSAN başıboş bir varlık olmadığı gibi, davranışlarında da gelişigüzel değildir. Ahlâk dediğimiz insanî tecrübe, davranışlarımızı vicdan temelli olarak sürekli olarak sorgulamakta, eleştirmekte ve değerlendirmektedir. Sahip olduğumuz ahlakî bilinç sayesinde iyi ve kötü birbirinden ayırt edilebilmekte, karıştırılabilmekte veya ihmal edilebilmektedir. İnsanın sahip olduğu iyi ve yanlış duygusu ve düşüncesi, içinde bulunulan […]

Feminizm, modern dönemde kadın-erkek eşitliğinin gerçekleşmesi için ortaya çıkan çok boyutlu nitelikte kadına dair bir düşünce, değer ve aksiyon hareketidir. Ahlaki ve insani açılardan kadının ataerkil kurumlar ve erkekler tarafından ezilmesine karşı çıkan ve ataerkillikle mücadele eden feminizm, dini kurumlar ve din adamları tarafından şiddetle eleştirilmekte ve reddedilmektedir. Dini kurumlar […]

Geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir haber vardı. Haberde Microsoft’un tıpkı ‘Black Mirror’ dizisinde olduğu gibi insanların kaybettikleri yakınlarının dijital klonları ile sohbet etmelerini sağlayacak bir cihaz için patent aldığı ifade ediliyordu. Bahsedilen patente ait 21 sayfalık belgede bu cihazın hayatını kaybeden kişilerin dijital olarak klonlanmasına yönelik geliştirildiğine ilişkin bir ibare […]

Önce şunu belirtelim; borsada yıllarını vermiş insanlara göre “Borsada büyük balık küçük balığı her zaman yer” veya nasıl ki, kumar masasında her zaman kasa kazanıyorsa “Borsada her zaman büyük fonlar kazanır”. Peki ne oldu da, Melvin Capital gibi dünyanın sayılı fon kurumu portföyünün %30’unu GameStop olayı nedeniyle kaybetti? Gerçekten küçük […]

Geçtiğimiz hafta farklı günlerde iki meslektaşım birden aynı şeyden yakındı: Pandemi yüzünden çocuklar da dahil tüm hane halkının uyku düzeni alt üst olmuştu. Gerçekten de, pandemi yasaklarının etkisiyle günlük rutinlerimizde yaşanan değişiklikler ister istemez uyku düzenimize yansıyor. Pek çok insan bu dönemde daha geç saatlerde uyuyup sabahları da daha geç […]

Adı nedir, tam olarak kaç yaşındadır bilmiyorum. Tek bildiğim şey, her sabah ekmek almaya giderken küçük bir atölyenin kapısında önünde, elinde sigara ve çayıyla oturuyor olması. Her gün aynı saatte dizinin üzerine yerleştirdiği önceki günün gazetesindeki bulmacaları çözmeye çalışırdı eskiden. Pandemi sürecinde atölye kapısında en az altı ayını bu şekilde […]

Eflatun olarak da tanıdığımız Platon ya da asıl adı ile ARİSTOKLES hepimizin az ya da çok tanıdığı meşhur Antik Yunan filozofudur. Nasıl şu anda dijital bir çağa geçiş süreci yaşıyorsak, Eflatun’un da yaşadığı dönemde de sözlü kültürden okur-yazar kültüre geçişin yaşandığı biliniyor. Önceki dönemlerde Homeros gibi epik şiir ve destanlar […]

“Yahu şu İnternet olmasa ne yapardık?” dedi altmışlarında emekli bir tanıdığım. Çocukluğunda en lüks eğlencesi zengin akrabalarının evinde radyo yayını dinlemek olan bir kuşağın pandemi sürecinde giderek artan oranda sosyal medyaya bağımlı hale gelişinin itirafı olarak algıladım bu cümleyi… “Hayatı küçücük ekranlara sığdırmaya çalışmak ne kadar doğru?” sorusuna cevap verebilmek […]

Yüzlerce sosyal ağ arasında neden sadece Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok gibi sınırlı sayıda ağın popüler kalabildiğini düşündünüz mü? Ya da neden bahsettiğimiz sosyal ağların birbirleri ile doğrudan rakip olmayıp her birinin farklı kulvarda ön plana çıktıklarını? Şöyle bir örnekle açıklayalım: Şehirler arası yolculuktasınız ve çok acıktınız. Yolun iki tarafında […]